CO2-PRESTATIELADDER

Bras Fijnaart Holding B.V. / BRAS FIJNAART

Met dit deel van de website willen wij als BRAS FIJNAART u op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom ons CO2 beleid. BRAS FIJNAART is van mening dat het een maatschappelijke verantwoording heeft als het gaat om de vermindering van CO2 uitstoot. Om dit te kunnen bereiken zijn we altijd al opzoek geweest naar de juiste inzet van mens, materieel en materiaal. De CO2-prestatieladder is een hulpmiddel om de CO2 uitstoot van ons bedrijf te verminderen. Dit is de reden dat BRAS FIJNAART zich heeft laten certificeren voor niveau 5 van de CO2-prestatieladder. BRAS FIJNAART zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2 footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Onze doelstelling is om in 2024 ons CO2 verbruik te reduceren met 18% ten opzichte van 2018.

Deze doelstelling is gebaseerd op een aantal maatregelen die we in de komende jaren gaan uitvoeren. Deze zijn opgenomen in het reductieplan (3.B.1). Deze reductiedoelstellingen worden onderschreven in het managementplan (2.C.2 & 3.B.2). Eén van de voorwaarden van de CO2 prestatieladder is een actieve deelname aan een initiatief. Een bewijs van actieve deelname is opgenomen in Actieve deelname initiatieven (3.D.1).

Download hieronder de documenten betreffende ons CO2 reductiebeleid:
CO2-bewust Certificaat niveau 5
CO2 managementplan 2021
CO2 managementplan 2022
CO2 reductieplan 2021
CO2 reductiedoelstellingen 2022

Emissie inventaris:
CO2 emissie inventaris 1e halfjaar 2021
CO2 emissie inventaris 2e halfjaar 2021
CO2 emissie inventaris 1e halfjaar 2022
CO2 emissie inventaris 2e halfjaar 2022

Sector initiatief:
Keteninitiatief Groene Cirkels

Ketenanalyse:
Ketenanalyse groenafval BRAS FIJNAART Holding 2021
Ketenanalyse groenafval 2022
Analyse rangorde scope 3 emissies 2022

Toolboxen:
Toolbox CO2-prestatieladder niveau 5
Voortgang CO2 prestatieladder september 2022

Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).