BRAS FIJNAART en Van Helvoirt Groenprojecten B.V. winnen eerste landelijke Natuurpro-prijs

Tijdens de eerste landelijke Natuurpro-dag van 18 oktober jl. kregen BRAS FIJNAART en Van Helvoirt Groenprojecten B.V. de eerste prijs overhandigd. Samen hebben ze het project “kruidenrijke bermen in de Gemeente Moerdijk” uitgevoerd.

Deze dag, voorheen de landelijke Heemdag, wordt georganiseerd om de partners te inspireren, maar ook om aan elkaar de Natuurpro-projecten te presenteren. De jury beoordeelt de gepresenteerde projecten op basis van een aantal richtlijnen. Denk aan maatschappelijk draagvlak voor het project, waarde voor de natuur, duurzaamheid en monitoring van het project.

Kruidenrijke bermen in de gemeente Moerdijk 
De opdracht die BRAS FIJNAART en Van Helvoirt Groenprojecten B.V. van de gemeente Moerdijk kregen, was het biodivers maken en opfleuren van alle entrees in de gemeente Moerdijk. In totaal ging het om 66 locaties. BRAS FIJNAART verzorgt de uitvoering, waar van Helvoirt Groenprojecten B.V. zich bezighoudt met het advies en de participatie van de gemeente en haar inwoners. Tevens zijn JUB Holland en Heem betrokken in het project, wat deze samenwerking een volwaardig Natuurpro-project maakt. Ook de inwoners van de gemeente Moerdijk mochten hun stem laten horen. Zij mochten kiezen welke bollenmengsels er gebruikt werden bij de entrees in hun gemeente. Samenwerking is de kern van dit project geweest.

De jury noemde als sterke punten: de samenwerking tussen de bedrijven en de opdrachtgever, en de interactie met bewoners via sociale media: informatie en het stemmen op bollenmengsels. Bewoners mogen aanwezig zijn bij het monitoren. Er komt een herkenningskaart van mogelijke soorten en er wordt een film gemaakt van de uitvoering en de resultaten over 3 jaren.

Green Deal: ‘Beter voorkomen dan genezen’

Onderstaand artikel komt uit de nieuwsbrief van de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek

In de Green Deal Sportvelden (GDS) is een duidelijke afspraak gemaakt: de aanleg en het onderhoud van sportvelden zonder chemische gewasbeschermings-middelen is officieel een feit vanaf 2021. Het gebruik van chemie is dan in principe niet meer toegestaan. In het kader van de Green Deal gaan betrokkenen uit de buitensportsector in op het chemievrij beheer. In deze aflevering: directeur Goof Rijndorp van aannemingsbedrijf Bras Fijnaart. “Alleen wanneer de branche de komende jaren aan kan tonen echt niet zonder chemische middelen te kunnen, wordt chemie hopelijk nog toegestaan”, aldus Goof.

Van loonbedrijf voor boeren en fruittelers tot een veelzijdige speler op de groenvoorzieningsmarkt. BSNC-lid van het eerste uur Bras Fijnaart uit Heijningen transformeerde de afgelopen 61 jaar tot een modern, vernieuwend bedrijf met een hoogwaardig machinepark. Bras Fijnaart ontwikkelde zich tot specialist in cultuurtechniek, groenvoorziening en hydroseeding. “De helft van onze omzet halen we uit opdrachten in de sportsector”, benadrukt Goof.

Praktijkvoorbeelden
De visie van Goof op de GDS en het chemievrij beheer is duidelijk. Gevraagd naar de kansen voor de branche en de zogeheten ‘best practices’ zegt hij: “Ik ben blij met het besluit dat onze sector vanaf 2021 de sportvelden zoveel mogelijk chemievrij moet beheren en onderhouden. Daardoor weten we waar we aan toe zijn. Het is een mooie uitdaging om met elkaar goed na te denken over innovatieve oplossingen. Daarmee doel ik op duurzame en zo veilig mogelijke werkmethoden in plaats van belastende middelen voor mens, dier en milieu. De studiebijeenkomsten van de Taskforce Green deal Sportvelden (initiatief van BSNC, VHG EN CUMELA Nederland) in het voorjaar komen wat dat betreft precies op tijd. Deze staan in het teken van het aandragen van goede praktijkvoorbeelden. Dus de best denkbare alternatieven voor onderhoud met gewasbeschermingsmiddelen. Een prima zaak!”

Goof vervolgt: “Belangrijk is dat we in de tijd tot 2021 alles proberen om grasvernielers als engerlingen, emelten en schimmels zonder chemie, bijvoorbeeld met aaltjes, op natuurlijke, biologische wijze te bestrijden. Blijkt dit écht niet voor honderd procent haalbaar: dan moet het mogelijk blijven onder strenge voorwaarden en op een verantwoorde manier in bepaalde gevallen chemie te gebruiken: paardenmiddelen die alleen ‘op recept’ verkrijgbaar zijn. En dus is het belangrijk de overheid hiervan te overtuigen. Vergelijk het met iemand die flink ziek is en antibiotica nodig heeft. Die koop je ook niet zomaar even bij de plaatselijke drogist.”

Hoge weerstand
Volgens Goof is het -met het oog op het toekomstige chemievrij beheer- in de eerste plaats beter om te voorkomen dan te genezen. “Zorg voor een kwalitatief goed en gezond veld met een hoge weerstand. Samen met een leverancier van organische meststoffen DCM en adviesbureau KYBYS zijn we hier al een paar jaar volop mee bezig. Dat doen we aan de hand van het O2-natuurgrasconcept. Doel hiervan is de capaciteit van lucht- en waterberging in de toplaag van sportvelden te verhogen door lava in de toplaag toe te passen in plaats van zand. Het concept zorgt voor een perfect groen en duurzaam natuurgrassportveld; een mat die een gegarandeerd aantal uren kan worden bespeeld en voor de duur van tien jaar gegarandeerd wordt op grasbezetting, vlakheid en waterafvoer.”
Het moment van het chemievrij beheer en onderhoud vanaf 2021 komt steeds dichterbij. Goof vertrouwd erop dat de buitensportsector dan goed beslagen ten ijs komt met vernieuwende en creatieve alternatieven. “Het onderwerp leeft in onze branche. De bewustwording is aanwezig om niet langer te wachten en samen serieus aan de slag te gaan met het vinden van innovatieve oplossingen. Niks doen is geen optie. Het is tijd voor actie.”

BRAS FIJNAART zoekt een allround monteur werkplaats

BRAS FIJNAART zoekt nieuwe collega’s

Groene Pluim voor BRAS FIJNAART

Onderstaand artikel prijkt vandaag op de voorpagina van de regionale editie van Moerdijk van BN De Stem

HEIJNINGEN – Als vierde bedrijf in ons land heeft Bras Fijnaart, specialist in groenvoorziening en cultuurtechniek, donderdag de Groene Pluim gekregen. 

Bras kreeg de onderscheiding uit handen van de Moerdijkse wethouder Thomas Zwiers omdat het bedrijf volgens de jury serieus werk maakt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).  

De Groene Pluim is een onderscheiding van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging West-Brabant en gaat naar bedrijven die koploper zijn in MVO. Bras Fijnaart is dat volgens de onafhankelijke accreditatiecommissie zeker. 

Het bedrijf van Goof Rijndorp heeft gewonnen omdat het onder meer werklozen zoekt, opleidt en behoudt voor werk in de groene ruimte. Daarnaast zorgen 124 zonnepanelen voor een duurzame energievoorziening. 

BRAS FIJNAART groeit in 60 jaar uit tot een supermodern bedrijf

Onderstaand artikel staat vandaag in de nieuwsbrief van BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechiek)

Van loonbedrijf voor boeren en fruittelers tot een veelzijdige speler op de groenvoorzieningsmarkt. BSNC-lid van het eerste uur Bras Fijnaart uit Heijningen transformeerde de afgelopen zestig jaar in een hypermodern, vernieuwend bedrijf met een hoogwaardig machinepark. En ontwikkelde zich als specialist in cultuurtechniek, groenvoorziening en hydroseeding. “De helft van onze omzet halen we uit opdrachten in de sportsector”, zegt directeur Goof Rijndorp (53).

Bij Bras Fijnaart tellen ze de dagen af tot donderdag 14 september. Dan viert het familiebedrijf het diamanten jubileumfeest. Sprekers als VHG-directeur Egbert Roozen, directeur Arjan Knottnerus van Fieldturf Benelux en wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk voeren het woord. “Zelf ga ik het thema ‘Zestig jaar Bras Fijnaart: historie, waar staan we nu’, en met name de visie op de toekomst schetsen. Dus  terugblikken maar vooral ook vooruit kijken”, geeft Goof aan. “Er komen ongeveer tweehonderd bezoekers. Die kunnen ook terecht op het demo-terrein. Daar krijgen de gasten uitleg over onder meer verschillende grassoorten, kruidenmengsels, meststoffen en onze machines.”

Loonbedrijf
Bras Fijnaart is in 1957 opgericht door Goof Bras, de opa van de huidige directeur. “Ik begon in 1985 als projectleider en nam in 1988 op 24-jarige leeftijd het roer over van mijn vader en oom ”, vertelt kleinzoon Goof Rijndorp. “Het bedrijf was toen kleiner. Toch hadden we destijds al een stevige, vaste en trouwe klantenkring. Die hebben we nog steeds en deze is inmiddels verder uitgebreid. Daar zijn we als specialist in het groen heel trots op. Inmiddels kent Bras Fijnaart jaarlijks een omzet van zo’n vijf miljoen euro. Onze klantenkring bestaat uit ruim tweehonderd opdrachtgevers.”

Het familiebedrijf werkt in opdracht van gemeenten, woningstichtingen, bedrijven, industrieën en (sport)verenigingen. Bras Fijnaart is bovendien regelmatig actief bij BVO’s als Ajax, Feyenoord en FC Utrecht en golfclubs en particulieren. Behalve in de eigen regio is Bras Fijnaart voor de reguliere activiteiten actief tot het gebied ten noorden van Rotterdam, een groot deel van Brabant, Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. Op het CV mag Bras Fijnaart pronken met onder meer een mooie, grote klus in de Amsterdam ArenA. “We zijn ooit begonnen bij de toenmalige profclub RBC in Roosendaal. Daarna volgden NAC, Feyenoord en FC Utrecht. Zo kwamen we in contact met Desso en FieldTurf Benelux en op die manier ook in het vizier van Ajax gekomen. In de ArenA mochten we dit jaar in mei, meteen na afloop van de voetbalcompetitie, de grasmat verwijderen. Dit ten faveure van een tijdelijke concertvloer voor artiesten als deejay Armin van Buuren, de Toppers en U2. Daarnaast legden we eerder al drie hybride GrassMastervelden aan op trainingscomplex De Toekomst van Ajax. Een geweldige uitdaging en een mooie referentie. Ons dagelijks werk bij de vaste klantenkring is en blijft voor ons echter net zo belangrijk.”

Goof vervolgt: “Wij onderscheiden ons door duurzame en innovatieve oplossingen. Daarnaast ontwikkelen we ons als strategische partner die de klant volledig ontzorgt op het vlak van groenvoorzieningen en cultuurtechniek. En nemen we bijvoorbeeld het hele beheer van sportparken over van gemeenten: de velden, hekwerk, verlichting, riolering en zelfs de communicatie richting de leden van verenigingen. Dit noemen we rentmeesterschap op sportaccommodaties.”

Medewerkers centraal
De ongeveer vijftig medewerkers staan centraal bij Bras Fijnaart. Goof: “Onze mensen vormen de basis voor een goede relatie met de klanten. Ze zijn zonder uitzondering uitstekend opgeleid voor hun werk en genieten jaarlijks bijscholing. De meesten werken al jaren voor Bras Fijnaart. De opdrachtgever ziet daarom vaak dezelfde gezichten. Die kan erop rekenen dat de medewerkers op hun terreinen van de hoed en de rand weten. Daaronder vallen tevens rentmeesterschap, hybride gras, natuurlijke begroeiingen, werk aan natuurprojecten, plaagdierbestrijding en paardenbodems. We ambiëren qua innovaties voorop te lopen. Zo werken we onder meer met GPS op onze machines en beschikken we over de juiste apparatuur die nodig is: up-to-date, modern en duurzaam.”

Een van de paradepaardjes van het bedrijf is het uitgebreide machinepark. Goof: “Dat draagt bij aan de kwaliteit van de grasmat. Denk daarbij aan diverse beluchtingsmachines. De Field Top Maker voor het verwijderen van straatgras, de Topdrain en bezandingsapparatuur. De focus op een hoge mechanisatiegraad is een van onze sterke punten. We beheren en onderhouden de machines zelf met als doel het waarborgen van de kwaliteit en flexibiliteit. Zo zijn we in staat elke klus, groot of klein, snel en goed uit te voeren.”     

Sportsector
De sportbranche is een belangrijke sector van het Westbrabantse bedrijf. “Vooral voetbal- en daarnaast ook hockeyvelden en atletiekbanen. Elke grasmat is anders en elke activiteit vereist een andere ondergrond”, benadrukt Goof. “Om sportvelden of recreatiegebieden geschikt te maken én te houden voor specifieke zware belasting is veel kennis en ervaring nodig. Door de jaren heen specialiseerden wij ons in de cultuurtechniek en het gras.”

Het Westbrabantse bedrijf ontwikkelde zich dankzij de kennis en ervaring van drie generaties tot een moderne organisatie. Goof: “We beschikken over de mensen, de kennis en middelen om aan elke groenbehoefte te voldoen. Dat doen we snel, efficiënt en kundig. Duurzaamheid in het werk en een duurzame relatie met de klanten en het milieu vormen de pijlers van ons bestaan. Onze klanten zijn heel trouw. Dat de meesten van hen regelmatig een beroep op ons doen, is het bewijs dat we ons werk uitstekend doen. Dat geeft veel energie en inspireert ons om op dezelfde voet verder te gaan.”

BRAS FIJNAART telt af

via GIPHY

Want we hebben wat te vieren, BRAS FIJNAART bestaat 14 september 60 jaar!

Met veel plezier nodigen wij je uit voor het 60-jarig jubileum-symposium van BRAS FIJNAART op donderdag 14 september a.s.

Het wordt een middag met inspirerende sprekers. Ook zullen onze leveranciers en medewerkers buiten op ons speciaal hiervoor ingerichte terrein tonen welke technieken wij nu allemaal in huis hebben en wat we in de toekomst kunnen verwachten.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.30 uur                     Ontvangst
14.00 uur                     60 jaar BRAS FIJNAART, historie en visie op de toekomst
14.20 uur                     Werken aan een leefbare wereld….. door Egbert Roozen, directeur VHG
14.40 uur                     Meten is weten; het innovatieve dashboard van de Amsterdam ArenA, door Arjan Knottnerus, directeur Fieldturf Benelux BV
15.00 uur                     Wethouder Thomas Zwiers van Gemeente Moerdijk
15.30 tot 18.00 uur   Bezoek demo-terrein met afsluitend een hapje en een drankje

U kunt zich aanmelden via jubileum@brasfijnaart.nl. Graag onder vermelding van uw voor- en achternaam en eventueel bedrijfsnaam.

Met vriendelijke groet,
Goof Rijndorp en alle medewerkers van BRAS FIJNAART

BRAS FIJNAART klimt naar trede 5 van de CO2 prestatieladder

Met trots kunnen wij u melden dat BRAS FIJNAART sinds eind mei de hoogste trede (niveau 5) van de CO2 prestatieladder heeft behaald. Om dit te kunnen bereiken heeft iedereen binnen BRAS FIJNAART zijn steentje bij gedragen en is er een bewustere denkwijze ontstaan.

Nadat niveau 3 van de prestatieladder is behaald zijn de voorbereidingen getroffen voor trede 5. Hiervoor is onder andere de hulp ingeroepen van leveranciers en (onder)aannemers. BRAS FIJNAART bedankt allen die hieraan bijgedragen hebben.

De prestatieladder is een middel om inzichtelijk te maken in welke mate een bedrijf aan duurzame bedrijfsvoering doet gericht op inzicht, reductie, transparantie en participatie.

Onze hoofddoelstelling van de CO2 prestatieladder is om onze CO2 uitstoot met 13,2% te reduceren.
Sinds de eerste certificering van de CO2 prestatieladder zijn er al een aantal maatregelen getroffen om deze doelstelling te kunnen behalen:
* Vervangen van TL verlichting voor LED verlichting.
* Plaatsen van voldoende zonnepanelen om nul op de meter te bewerkstelligen.
* Plaatsen van meetapparatuur op sportvelden zodat er op afstand kan worden beoordeeld of er bijvoorbeeld beregend moet worden. Dit vermindert het aantal te rijden kilometers.
* De aanschaf van elektrische auto’s.
* Installatie van bewegingssensoren op verlichting.
* Aanschaf van een elektrische heftruck.
* Uitbreiding van elektrisch gereedschap.

Uiteraard is deze lijst nog niet compleet. BRAS FIJNAART zal altijd op zoek blijven naar manieren om CO2 uitstoot te verminderen en de inzichten te verbeteren.

Voor meer informatie over ons beleid en hoe de CO2 prestatieladder binnen BRAS FIJNAART wordt toegepast kunt u klikken op de onderstaande link:
https://www.brasfijnaart.nl/onze-diensten/co2-2/

BRAS FIJNAART verwijdert grasmat in ArenA

 In 5,5 uur hebben we de grasmat van Ajax uit het stadion verwijderd, zodat de concertvloer voor Armin van Buuren, de Toppers en U2 kon worden gelegd.

Ajax traint op een grassmasterveld. Dat is een hybride grasveld met echt gras en kunstgras. Het kunstgras wordt 18 centimeter de grond in gestoken en er blijft 2 centimeter boven de grond. Daartussen zit echt gras. Het voordeel van de grassmastermat is dat je de emoties van natuurgras en de uren van kunstgras hebt.

BRAS FIJNAART heeft inmiddels drie grassmastervelden aangelegd op De Toekomst, het trainingscomplex van Ajax. Dit gebeurde in opdracht van FieldTurf Benelux, een specialist in sportvelden. In april belde FieldTurf ons. Of we zin hadden in een uitdaging. De mat in de ArenA – ook een hybride veld – moest eraf.

Logistiek een hele uitdaging. Niet alleen omdat een dergelijk hybride veld nog nooit is verwijderd. Bovendien duurde de wedstrijd Ajax – Go Ahead Eagles die zondag tot 16.15 uur en moest de concertvloer ‘s avonds al worden gelegd.

De zaterdag ervoor bracht BRAS FIJNAART de vloot al naar Amsterdam. Vijf trekkers, drie grote karren, een laadschop, twee vrachtwagens, twee Fieldtopmakers en een mobiele kraan. De Fieldtopmaker schraapt de volledige toplaag eraf. Alles werd onder de tribunes gestald.

De eerste helft van Ajax hebben we zondag gezien. In de tweede helft zaten we te eten, maar we hoorde het publiek juichen.

Na de match trapte ‘team ArenA’ van BRAS FIJNAART af.  Met de Fieldtopmaker werd de grasmat weggehaald en vermalen. Via een transportband kwam het materiaal in een grote aanhanger terecht. Als de bak vol was ledigde de chauffeur de kar in de gracht om het veld. Met een kraan ging daarna al het spul vanuit de gracht de vrachtwagen in.

BRAS FIJNAART had maar een kleine voorsprong op de vloerlegger. Als er maar een strook grasvrij was werd er een drukverdelingsdoek over uitgerold waar spoedig daarna de aluminium vloerdelen op werden gelegd. In het begin was het spannend, maar alles liep volgens het draaiboek. We zijn om half zes begonnen en om elf uur waren we klaar.

Dezelfde zondagavond gaf Armin van Buuren zijn eerste concert. Later zijn de Toppers en U2 aan de beurt. Na het laatste concert gaat de nieuwe grasmat er in en die moet er volgend jaar na de competitie weer uit.

Rijndorp is apetrots. ,,Ik ben ooit bij RBC begonnen. Toen NAC, Feyenoord, FC Utrecht. Zo ben ik bij Ajax terecht gekomen.” En Corstiaensen met een beetje spijt in de stem: ,,Nee, we hebben geen kaartjes voor Van Buuren of de Toppers gekregen. Ze zijn zuinig geworden.” Voor de twee begint nu het tellen. Wat hebben ze er aan overgehouden. Ach, daar gaat het eigenlijk niet om. ,,Het is vooral een mooie referentie. Kleinere werken in de regio zijn zeker zo belangrijk en geven veel minder stress!”

 

 
   
   

BRAS FIJNAART bestaat 60 jaar!

2017 belooft een mooi jaar te worden want BRAS FIJNAART bestaat 60 jaar. In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Het familiebedrijf, opgericht door mijn opa, heb ik overgenomen van mijn vader en oom. Het bedrijf was toen kleiner, maar had wel een stevige, vaste klantenkring. Die mooie klantenkring hebben we nog steeds en daar zijn we heel erg trots op! Iedere dag werken wij met veel plezier in jullie (groene) buitenruimte.

Ook omdat we dit jaar weer mooie projecten te maken en te onderhouden hebben, wordt 2017 een mooi jaar! Of het nu gaat om het aanleggen en onderhouden van GrassMastervelden, het op een duurzame manier onkruidvrij houden van de verhardingen of dat het gaat om het aanleggen en onderhouden van mooie tuinen bij bedrijven en woningen, wij zijn u graag van dienst.

Duurzaamheid leidt ons nu en zal ons de komende jaren blijven leiden. BRAS FIJNAART ziet kansen in het “vergroenen” van de leefomgeving, het bevorderen van de biodiversiteit en het uitvoeren van werken in de groene buitenruimte met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. U ziet het: wij hebben er zin in!

Goof Rijndorp