Tijdens de eerste landelijke Natuurpro-dag van 18 oktober jl. kregen BRAS FIJNAART en Van Helvoirt Groenprojecten B.V. de eerste prijs overhandigd. Samen hebben ze het project “kruidenrijke bermen in de Gemeente Moerdijk” uitgevoerd.

Deze dag, voorheen de landelijke Heemdag, wordt georganiseerd om de partners te inspireren, maar ook om aan elkaar de Natuurpro-projecten te presenteren. De jury beoordeelt de gepresenteerde projecten op basis van een aantal richtlijnen. Denk aan maatschappelijk draagvlak voor het project, waarde voor de natuur, duurzaamheid en monitoring van het project.

Kruidenrijke bermen in de gemeente Moerdijk 
De opdracht die BRAS FIJNAART en Van Helvoirt Groenprojecten B.V. van de gemeente Moerdijk kregen, was het biodivers maken en opfleuren van alle entrees in de gemeente Moerdijk. In totaal ging het om 66 locaties. BRAS FIJNAART verzorgt de uitvoering, waar van Helvoirt Groenprojecten B.V. zich bezighoudt met het advies en de participatie van de gemeente en haar inwoners. Tevens zijn JUB Holland en Heem betrokken in het project, wat deze samenwerking een volwaardig Natuurpro-project maakt. Ook de inwoners van de gemeente Moerdijk mochten hun stem laten horen. Zij mochten kiezen welke bollenmengsels er gebruikt werden bij de entrees in hun gemeente. Samenwerking is de kern van dit project geweest.

De jury noemde als sterke punten: de samenwerking tussen de bedrijven en de opdrachtgever, en de interactie met bewoners via sociale media: informatie en het stemmen op bollenmengsels. Bewoners mogen aanwezig zijn bij het monitoren. Er komt een herkenningskaart van mogelijke soorten en er wordt een film gemaakt van de uitvoering en de resultaten over 3 jaren.

Voor meer informatie over Natuurpro verwijzen wij u graag naar hun website.

http://natuurpro.nl