Essentaksterfte

Help! De essen sterven!
Heem biedt totaalconcept.

De komende jaren dreigt een zeer groot deel van de essen (Fraxinus excelcior) in Nederland te verdwijnen door de essentaksterfte. De bomenziekte grijpt hard om zich heen en vormt een reële bedreiging voor het totale essenbestand in ons land. De gevolgen zijn ingrijpend. Ecosystemen worden verstoord, het landschapsbeeld verandert en de biodiversiteit wordt aangetast. Een groot aantal verbindende elementen gaat verloren. Daarnaast zorgt de ziekte voor onveilige situaties door het afsterven van bomen. Het is raadzaam de effecten op tijd in kaart te brengen teneinde ze te kunnen verzachten. Een planmatige aanpak is nodig. Denk aan het tijdig planten van vervangende soorten, het voorkomen van dood hout en het realiseren van een nieuw bostype. Monitoring en beheer is de komende jaren van groot belang.

Heeft u te maken met essentaksterfte en zoekt u een aanspreekpunt voor inventarisatie, advies, beheer en monitoring? BRAS FIJNAART levert in samenwerking met Natuurbedrijf Heem  een totaalconcept. Heem is een samenwerkingsverband van uitvoerende bedrijven en adviesbureaus, gericht op het realiseren van natuurwaarden in projecten. Per 1 januari 2016 is ook BRAS FIJNAART bij Heem aangesloten. Wilt u meer weten over essentaksterfte? Neem vrijblijvend contact met ons op!