Ervaringen medewerkers Bras Fijnaart Participatiewet

IMG_0907

BRAS FIJNAART vergroent wagenpark

Omdat brandstofverbruik bij BRAS FIJNAART de grootste milieubelasting is gaat BRAS FIJNAART hier iets aan doen! Om de milieubelasting te verminderen heeft BRAS FIJNAART besloten de drie oudste voertuigen te vervangen door drie nieuwe milieuvriendelijkere voertuigen. Doorontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de nieuwe voertuigen een stuk lagere uitstoot hebben dan de oudere. De nieuwe voertuigen  voldoen alle drie aan de Euro 6 norm.

De Euro norm is een regelgeving van de EU waarmee de uitstoot van voertuigen is vastgesteld. Hierdoor wordt vastgesteld hoeveel koolmonoxide (CO), stikstofoxiden (NOx) en fijnstof (roetdeeltjes) een voertuig uitstoot. De drie nieuwe voertuigen verbruiken diesel en voldoen aan de Euro 6 norm. Dit wil zeggen dat de uitstoot van de voertuigen even schoon is als de op benzine aangedreven variant.

Ten opzichte van de Euro 3 norm (ingegaan in 2000) is de uitstoot van koolmonoxide verminderd met een kwart, de roetuitstoot teruggedrongen tot een tiende en de uitstoot van stikstofoxiden nog maar een derde deel. Door de terugdringing van de uitstoot werken we aan een beter milieu en de gezondheid van de mens.

Naast deze Euro 6 auto’s rijdt BRAS FIJNAART al met auto’s op aardgas en elektriciteit. U ziet het: BRAS FIJNAART snijdt flink in de uitstoot van CO2!

BRAS FIJNAART gaat samenwerking aan met Heem

BRAS FIJNAART is een samenwerking aangegaan met Heem. Vandaag heeft Heem onderstaand persbericht naar buiten gebracht.

Heem breidt zich uit met vier ecologische adviesbureaus en een nieuwe partner voor Zuidwest Nederland!

Het concept Heem wordt inhoudelijk versterkt door de samenwerking met vier ecologische adviesbureaus te weten Buiting Advies, Regelink Ecologie & Landschap, Ecologica en Buro Bakker. Zo is er een landelijk dekkend net aan kennispartners. Daarnaast is Hoveniersbedrijf BRAS FIJNAART toegetreden als nieuwe partner voor Zeeland en West-Brabant.

Op vrijdag 22 januari werden tijdens de bijeenkomst in Renswoude de contracten getekend. De zeven reeds aangesloten hoveniersbedrijven Koninklijke Ginkel Groep, Binder Groenprojecten, Hoek Hoveniers, Jonkers Hoveniers, Van Helvoirt Groenprojecten, Van de Haar Groep en Verhoeve Groen zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking zorgt voor verdere uitbreidingsmogelijkheden van Heem.

Naast de nieuwe partners zijn de Vogelbescherming en de Vlinderstichting sympathisant geworden.

Samen werken aan het verhogen van de biodiversiteit!

Biodiversiteit gaat over flora en fauna, maar ook over beleving, landschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Biodiversiteit is een belangrijke graadmeter voor goede milieuomstandigheden.

Met onze partners, hoveniers en ecologische adviesbureaus, beschikt u over
•  één aanspreekpunt voor onderzoek en uitvoering
•  alle benodigde kennis
•  landelijke dekking

Onze partners kennen de omgeving en de lokale markt waardoor ze gemakkelijk aanspreekbaar zijn en de lijnen kort blijven.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van Heem: www.heem.nl.

 

BRAS FIJNAART zet zijn deuren open voor Kijkdag Participatiewet in bedrijf

BZW West-Brabant, MKB en het WSP West-Brabant organiseren op 18 februari a.s. de “Kijkdag Participatiewet in bedrijf”. Op deze dag zetten 14 aansprekende ondernemers hun deuren open om hun ervaringen te delen over het werken met de doelgroep uit de Participatiewet. BRAS FIJNAART is één van deze deelnemende bedrijven.

Op deze dag hebben we het niet over wetgeving, boetes en bedreigingen, maar over economische en maatschappelijke kansen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die bijvoorbeeld ingezet worden als magazijnmedewerker, voor productie-/montagewerk of binnen het onderhoud.

BRAS FIJNAART staat voor duurzaam ondernemen. Duurzaam ondernemen is ook maatschappelijk ondernemen. Onze verantwoordelijkheid nemen we door het bieden van werk aan BBL en BOL leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Momenteel bestaat ongeveer 15% van ons personeelsbestand uit leerlingen en gedetacheerde medewerkers van de sociale werkplaats. Zij worden intensief begeleid. Daarnaast hebben wij een deel van onze werkzaamheden aan de sociale werkplaats uitbesteed.

Tijdens de Open Dag is er gelegenheid om van deze medewerkers te horen hoe zij het ervaren om bij ons te werken. U zult er versteld van staan met welke motivatie deze medewerkers bij ons werken!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de BZW: www.bzw.nl/kijkdag  en naar ons gedeelte Kijkdag bij BRAS FIJNAART

BRAS FIJNAART draagt bij aan een duurzamere wereld

Het klimaat verandert al tientallen jaren, dat is inmiddels wel bekend bij iedereen. Het wordt steeds warmer, de zeespiegel stijgt en we krijgen te maken met steeds heftigere weersinvloeden. Dat de mens hier invloed op heeft is een feit. Onze generatie begint de weersveranderingen steeds beter te merken en ziet wat voor gevolgen de klimaatverandering kan hebben. Door de CO2 uitstoot te verminderen kan de klimaatverandering afgeremd worden. Nederland is een land waarin we voldoende middelen, kennis en technologie hebben om ons CO2 verbruik drastisch te verminderen.

BRAS FIJNAART wil de uitstoot van zijn CO2 verbruik verminderen en zo een steentje bijdragen aan de afremming van de klimaatverandering. Reeds is alle verlichting in het kantoor vervangen voor LED verlichting, een duurzame investering die het CO2 verbruik vermindert. Dit is nog niet genoeg, daarom worden er 124 zonnepanelen geïnstalleerd op ons bedrijfspand. Hiermee kunnen we als bedrijf ruim in onze energiebehoefte voorzien. We reduceren hiermee ons CO2 verbruik met 20.500 kg per jaar.

Daarnaast zijn we bezig met het behalen van de CO2-Prestatieladder niveau 3. Dit is een certificaat dat aantoont dat je bewust bezig bent met het reduceren van de CO2 uitstoot. Op deze manier blijven we op zoek naar nieuwe manieren om zo duurzaam mogelijk te ondernemen.

Eerste Vredo met DDS naar BRAS FIJNAART

Bras Fijnaart - Vredo met DDSTijdens GTH is het Vredo Dual Depth Dosage System (DDS) bekroond met de innovatieprijs. Deze Vredo doorzaaier met een dubbele zaaibak én zaaidiepte-instelling is ontwikkeld in samenwerking met Limagrain Advanta.

Doel van de machine is de vraag of de noodzaak om op een sportveld veldbeemd op een efficiënte manier tot zijn recht te laten komen. Cultuurtechnisch bedrijf BRAS FIJNAART heeft tijdens de ontwikkeling van de machine reeds kennis gemaakt met de machine en heeft nu als eerste in Nederland een dergelijke machine gekocht. De Vredo DZ222.035T Sport met DDS kan Engels raaigras en veldbeemd (of mengsels) in verschillende hoeveelheden en zaaidieptes in één werkgang zaaien.
“Deze ontwikkeling helpt enorm voor de stabiliteit en houdbaarheid van een natuurgrasveld”, zegt Goof Rijndorp, directeur van Bras Fijnaart. “Dat is de reden dat wij deze machine, tegen een geringe meerprijs maar met grote positieve gevolgen, als eerste aan willen schaffen om onze klanten nog beter te kunnen bedienen”. Het uiteindelijke doel is om met veldbeemd, dat een zeer sterke zode kan vormen door een sterk wortelstelsel, meer speeluren te creëren op een natuurgrasveld.

Ombouwen
Volgens Pieter-Teunis Hoogland van Vredo is er veel belangstelling om bestaande Vredo machines om te bouwen naar dit systeem. Twee weken na de introductie en bekroning van het nieuwe DDS Systeem heeft dealer Vervaet-Van Weele de eerste machine opgeschreven.

Groot onderhoud bij FC Utrecht en NAC Breda

BRAS FIJNAART heeft tijdens de zomerstop groot onderhoud uitgevoerd bij FC Utrecht en NAC Breda.
Vier velden op trainingscomplex Zoudenbalch en het stadionveld bij FC Utrecht zijn bewerkt middels de fieldtopmaker met een speciale rotor voor Grassmaster velden en zijn daarna doorgezaaid. Ook het stadionveld van NAC Breda heeft BRAS FIJNAART op deze wijze bewerkt.

IMG_9574IMG_9532

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_9489IMG_9478

Bras Fijnaart nodigt relaties uit voor demonstratie nieuwe milieuvriendelijke methodes voor onkruidbestrijding

Eén van de pijlers van ons bedrijf is duurzaamheid. Het gaat daarbij om duurzaamheid in ons werk en een duurzame relatie met onze klanten en het milieu.

De laatste jaren is er steeds meer weerstand tegen het gebruik van chemische middelen bij de onkruidbestrijding. Ook op het gebied van de onkruidbestrijding staan de ontwikkelingen echter niet stil. Daarom hebben wij een aantal relaties uitgenodigd voor een demonstratie van twee nieuwe milieuvriendelijke methodes: onkruidbestrijding met hete lucht en onkruidbestrijding met water. Deze demonstratie zal op 15 juli 2015 plaatsvinden.

Onkruidbestrijding hete luchtOnkruidbestrijding met hete lucht:
Het bestrijden van onkruid gebeurt volgens het principe van heteluchtcirculatie voor een effectieve en langdurige bestrijding van onkruid en kiemen. De hitte wordt zo diep mogelijk tussen de wortels gestuwd. Eventueel aanwezige onkruidzaden worden tijdens het proces los geblazen, in de cyclus gebracht en verbrand. Dankzij diverse technische maatregelen is het verbruik en de uitstoot van CO2 tot een minimum beperkt. De werktemperatuur is ca. 400°C. Dat is ruim beneden de ontbrandingstemperatuur. Het risico op ontbranding is dus zo goed als nihil.

Onkruidbestrijding met water:
De WAVE methode bestrijdt onkruid met 100% heet water van ca. 98°C. De vrijgekomen energie maakt de celstructuur van de plant kapot. Bovengrondse delen van de plant sterven af en na elke behandeling raken ook de onkruidwortels verder uitgeput. De WAVE methode dringt het onkruid duurzaam terug. Onkruidbestrijding water

De WAVE machines zijn ontwikkeld voor onkruidbeheersing in de openbare ruimte. Door gebruik van heet water in combinatie met lage uitstroomdruk is WAVE geschikt voor alle verharde en halfverharde oppervlakten.

Eerste hybride kunstgras bij NOAD’32 in Wijk en Aalburg al zichtbaar

Bras Fijnaart hybride kunstgras NOAD '32 foto 1Onderstaand bericht stond op 18 mei in het Brabants Dagblad

WIJK EN AALBURG – Bij NOAD’32 in Wijk en Aalburg is DESSO Grassmaster maandag begonnen met het aanbrengen van hybride kunstgras op de oefenhoek en het B-terrein. De eerste hybride kunstgrasstroken zijn al zichtbaar.

Vier computergestuurde machines injecteren 20 miljoen kunstgrasvezels die 20 cm diep de grond in worden gedreven. Het hybride gras moet zich gaan vermengen met het nog aan te brengen natuurgras waardoor de velden drie keer meer bespeling aan kunnen dan een gewoon natuurgrasveld.

Het injecteren van het hybride gras door de vier machines gaat dag en nacht door. Nadat de kunstgrasvezels zijn aangebracht gaat aannemingsbedrijf Bras uit Fijnaart de velden snel inzaaien met natuurgras zodat NOAD’32 direct vanaf het nieuwe seizoen de velden kan gebruiken.

 

 

BRAS FIJNAART, Advanta en John Deere organiseren studiedag onderhoud van sportvelden

Uitnodiging studiedag

 

“Cultuurtechnisch onderhoud, voorkom problemen”

Op woensdag 25 maart a.s. organiseren BRAS FIJNAART, Advanta en John Deere de studiedag onderhoud van sportvelden.

Op deze dag zullen deskundigen ingaan op het grote belang van goed onderhoud van sportvelden. Cultuurtechnisch onderhoud is een belangrijk onderdeel in het beheersplan. Voorbereiding, bewerkingen, graszaadkeuze en bemesting zijn van wezenlijk belang bij de ontwikkeling van het gras en het uiteindelijke resultaat. Kortom, met goed onderhoud komen de velden beter de winter door.

Aan het woord komen praktijkmensen die dagelijks met deze materie te maken hebben. Aansluitend is er de mogelijkheid om diverse werktuigen speciaal voor het sportveldenonderhoud te bekijken.

Kortom: een interessante bijeenkomst die goed aansluit op het beheer van sportvelden. Na afloop is er nog ruimschoots gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje samen na te praten. Deelname is gratis en er is mogelijkheid tot het aanvragen van een quick scan. Geef u op via e-mail: studiedag@brasfijnaart.nl.

 

Locatie: Sportcomplex “Zuidersportpark” van VV Terneuzense Boys, Frederik van Eedenstraat 19, 4532 ET Terneuzen

Ontvangst: vanaf 10.00 uur

Programma: 10.30 – 15.00 uur

Middaglunch en aansluitend aperitief inbegrepen.