BRAS FIJNAART voert hydroseeding uit op Fort Vechten

G. van der Ven B.V. uit Brakel heeft onlangs een schitterende opdracht binnengehaald inzake de reconstructie van een circa 80 meter brede zone over het Fort Vechten naar de oorspronkelijke situatie van rond 1880.

Hydroseeding Fort Vechten 3

Deze reconstructie omvat de herprofilering van maaiveldhoogte en het reconstrueren van de oorspronkelijke begroeiing/beplanting inclusief het aanbrengen/aanpassen van de terreinverhardingen en voorzieningen.

BRAS FIJNAART heeft van Van der Ven de mooie opdracht gekregen voor het inzaaien van de grondlichamen op en rondom Fort Vechten middels hydroseeding. Hydroseeding is een eenvoudige maar doeltreffende manier om uw terrein snel vol te laten groeien met bijvoorbeeld gras of een kruidenmengsel. Het geheim van deze snelle groene mat zit in de combinatie van voorgekiemde zaden, houtmulch en kiemversneller. Deze speciale emulsie spuiten we met de Hydroseeder op verschillende soorten terreinen, waardoor de grond beschermd is tegen de gevolgen van erosie.

Voor Fort Vechten is gekozen voor een mengsel van Engels raaigras, steenklaver en veldbeemd. Dit mengsel zorgt voor een snelle ontkieming.

Hydroseeding Fort Vechten 2Fort Vechten is een uitdagende klus vanwege de moeilijke bereikbaarheid van de taluds en wordt in vier fases uitgevoerd. Fase 1 en 2 zijn inmiddels met een goed resultaat uitgevoerd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en voordelen van hydroseeding neem dan contact met ons op.