BRAS FIJNAART klimt naar trede 5 van de CO2 prestatieladder

Met trots kunnen wij u melden dat BRAS FIJNAART sinds eind mei de hoogste trede (niveau 5) van de CO2 prestatieladder heeft behaald. Om dit te kunnen bereiken heeft iedereen binnen BRAS FIJNAART zijn steentje bij gedragen en is er een bewustere denkwijze ontstaan.

Nadat niveau 3 van de prestatieladder is behaald zijn de voorbereidingen getroffen voor trede 5. Hiervoor is onder andere de hulp ingeroepen van leveranciers en (onder)aannemers. BRAS FIJNAART bedankt allen die hieraan bijgedragen hebben.

De prestatieladder is een middel om inzichtelijk te maken in welke mate een bedrijf aan duurzame bedrijfsvoering doet gericht op inzicht, reductie, transparantie en participatie.

Onze hoofddoelstelling van de CO2 prestatieladder is om onze CO2 uitstoot met 13,2% te reduceren.
Sinds de eerste certificering van de CO2 prestatieladder zijn er al een aantal maatregelen getroffen om deze doelstelling te kunnen behalen:
* Vervangen van TL verlichting voor LED verlichting.
* Plaatsen van voldoende zonnepanelen om nul op de meter te bewerkstelligen.
* Plaatsen van meetapparatuur op sportvelden zodat er op afstand kan worden beoordeeld of er bijvoorbeeld beregend moet worden. Dit vermindert het aantal te rijden kilometers.
* De aanschaf van elektrische auto’s.
* Installatie van bewegingssensoren op verlichting.
* Aanschaf van een elektrische heftruck.
* Uitbreiding van elektrisch gereedschap.

Uiteraard is deze lijst nog niet compleet. BRAS FIJNAART zal altijd op zoek blijven naar manieren om CO2 uitstoot te verminderen en de inzichten te verbeteren.

Voor meer informatie over ons beleid en hoe de CO2 prestatieladder binnen BRAS FIJNAART wordt toegepast kunt u klikken op de onderstaande link:
https://www.brasfijnaart.nl/onze-diensten/co2-2/